Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-71

TrichlorosilanWzór sumaryczny: HSiCl3

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 135,5

Kolor, wygląd: przezroczysta, bezbarwna ciecz.

Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w bezwodnych alkanach, eterach i benzenie, reaguje gwałtownie z woda i acetonem, bardzo reaktywny.


Zastosowanie:

Służy do otrzymywania związków krzemoorganicznych i estrów kwasu ortokrzemowego; do produkcji krzemu półprzewodnikowego oraz jako czynnik sililujacy.


Gęstość [g/cm3]: 1,34


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności