Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-TRISILANOL-001

1,3,5,7,9,11,14-Heptaizobutylo-2,4,6,8,10,12,13,15,16-nonaoksa-1,3,5,7,9,11,14-heptasilatricyklo[7.3.3.15,11]heksadekano-3,7,14-triolWzór sumaryczny: C28H66O12Si7

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 791,42

Kolor, wygląd: białe, krystaliczne ciało stałe

Rozpuszczalność: THF, chloroform, chlorek metylenu, heksan, aceton

Nierozpuszczalny w: acetonitryl

Zastosowanie:

Podstawowy substrat w syntezie w pełni skondensowanych, kubicznych silseskwioksanów na drodze reakcji domknięcia klatki (ang. corner-capping).


Literatura: [1] D. B. Cordess, P. D. Lickiss, F. Rataboul, Chem. Rev., 2010, 110, 2081; [2] P. D. Lickiss, F. Rataboul, Fully Condensed Polyhedral Oligosilsesquioxanes (POSS): From Synthesis to Application, Advances in Organometallic Chemistry, Tom 57, ed. A. F. Hill, M. J. Fink, Academic Press, 2011

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności