Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-142

N-Benzylo-3-aminopropylotrimetoksysilanWzór sumaryczny: C13H23NO3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 269,41

Kolor, wygląd:

klarowna, bezbarwna lub lekko żółta ciecz.


Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w bezwodnych alkoholach, węglowodorach alifatycznych i aromatycznych oraz eterach, reaguje z acetonem, czterochlorkiem węgla i wodą.


Zastosowanie:

Stosowany jako czynnik sillilujący poliizocyjaniany, promotor adhezji, modyfikator powierzchni wypełniaczy nieorganicznych (np.: włókna węglowe, tlenki i halogenki metali) w kompozytach z polisiloksanami oraz polimerami epoksydowymi.Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności