Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-OKTA-020

Oktakis[2-(4-chlorofenylo)etenylo]oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C64H48 Cl8O12Si8

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 1517,37

Kolor, wygląd: lekko żółty proszek

Rozpuszczalność: THF, eter dietylowy, toluen, chloroform, chlorek metylenu

Nierozpuszczalny w: H2O, metanol,aceton

Zastosowanie:

Materiały zawierające układ sprzężonych wiązań wielokrotnych wykorzystywane do produkcji diod elektroluminescencyjnych, w optoelektronice oraz fotowoltaice.


Literatura:

[1] Y. Itami, B. Marciniec, M. Kubicki, Chem. Eur. J., 2004, 10, 1239; [2] P. Żak, B. Marciniec, M. Majrzchak, C. Pietraszuk, J. Organomet. Chem., 2011, 696, 887; [3] P. Żak, C. Pietraszuk, Beilstein J. Org. Chem., 2019, 15, 310; [4] B. Marciniec, C. Pietraszuk, M. Majchrzak, P. Żak, 2016, PL 221530 (B1)Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności