Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-OKTA-014

Oktakis[3-(1,1,2,2,3,3,4,4-oktafluoropentyloksy)propylodimetylosiloksy]oktasilseskwioksan [Fluorosilseskwioksan]Wzór sumaryczny: C87H148F64O28Si16

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 3307,37

Kolor, wygląd: oleista ciecz

Rozpuszczalność: rozpuszczalniki organiczne

Nierozpuszczalny w: H2O

Zastosowanie:

Zastosowanie 5-10% roztworu fluorowanego silanu zwiększa hydrofobowość i oleofobowość materiałów budowlanych (piaskowiec, granit, klinkier), możliwa jest też aplikacja do powierzchni szklanych.


Literatura: M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, B. Marciniec, J. Karasiewicz, Organometallics, 2011, 30, 2149


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności