Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-141

N-Fenylo-3-aminopropylotrimetoksysilanWzór sumaryczny: C12H21NO3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 255,38

Kolor, wygląd:

klarowna, bezbarwna lub lekko żółta ciecz.


Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w bezwodnych alkoholach, węglowodorach alifatycznych i aromatycznych oraz eterach, reaguje z acetonem, czterochlorkiem węgla i wodą.


Zastosowanie:

Stosowany głównie jako promotor adhezji, modyfikator powierzchni wypełniaczy nieorganicznych do polimerów: akrylowych, epoksydowych, fenolowych, furanowych, melaminowych, mocznikowo-formaldehydowych, poliamidowych, poliuretanowych, poliwinylo-butyrylowych, silikonowych oraz do modyfikacji powierzchni metali i włókna szklanego. Powszechnie używany w produkcji: płyt drukowanych, części elektronicznych, powłok zabezpieczających, wyrobów gumowych, materiałów poligraficznych itp.


Gęstość [g/cm3]: 1,07

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności