Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-OKTA-010

Oktakis[(3-(tiiran-2-yloksy)propylo)dimetylosiloksy]oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C64H136O28S8Si16

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 2059,64

Kolor, wygląd: żółty olej

Rozpuszczalność: chloroform, chlorek metylenu, toluen, benzen, THF, ksylen, izopropanol

Nierozpuszczalny w: acetonitryl

Zastosowanie: Komponent żywic i nanokompozytów polimerowych.

Literatura: M. Dutkiewicz, M. Szołyga, H. Maciejewski,B. Marciniec, J. Therm. Anal. Calorim., 2014, 117, 259


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności