Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-OKTA-008

Oktakis[(3-glicydoksypropylo)dimetylosiloksy]oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C64H136O36Si16

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 1931,12

Kolor, wygląd: bezbarwny lub lekko żółty olej

Rozpuszczalność: chloroform, chlorek metylenu, toluen, benzen, THF, ksylen, izopropanol

Nierozpuszczalny w: acetonitryl

Zastosowanie: Komponent żywic i nanokompozytów polimerowych.

Literatura:

[1] M. Dutkiewicz, M. Szołyga, H. Maciejewski,B. Marciniec, J. Therm. Anal. Calorim., 2014, 117, 259; [2] F. Zhao, Y. Huang, L. Liu, Y. Bai, L. Xu, Carbon, 2011, 49, 2624; [3] Y. Liu, S. Zheng, K. Nie, Polymer, 2005, 46, 12016


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności