Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-OKTA-006

Oktakis[dimetylo(2-norborn-2-en-ylo)etylosiloksy]oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C88H152O20Si16

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 1979,50

Kolor, wygląd: białe, krystaliczne ciało stałe

Rozpuszczalność: toluen, heksan, THF, chlorek metylenu

Nierozpuszczalny w:

woda, metanol, etanol, izopropanol, aceton, acetonitryl


Zastosowanie:

Dodatek do modyfikacji napełniaczy tworzyw sztucznych, dodatek do polimerów termoplastycznych i żywic epoksydowych. Modyfikator właściwości powierzchniowych.


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności