Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-74

TetraetoksysilanWzór sumaryczny: C8H20O4Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 208,33

Kolor, wygląd:

przezroczysta, bezbarwna ciecz.


Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w benzenie, chloroformie i acetonie, reaguje z wodą.


Zastosowanie:

Stosowany jako czynnik sieciujący oraz surowiec do otrzymywania krzemianów i układów zol-żel.


Gęstość [g/cm3]: 0,933


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności