Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-OKTA-003

Oktakis(heksylodimetylosiloksy)oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C64H152O20Si16

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 1691,25

Kolor, wygląd: żółtawa, lepka ciecz

Rozpuszczalność: rozpuszczalniki organiczne

Nierozpuszczalny w: H2O

Literatura:

Dodatek do modyfikacji napełniaczy tworzyw sztucznych, dodatek do polimerów termoplastycznych i żywic epoksydowych. Modyfikator właściwości powierzchniowych.


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności