Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-OKTA-002

Oktakis(dimetylowodorosiloksy)oktasilseskwioksan [Wodorosferokrzemian]Wzór sumaryczny: C16H56O20Si16

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 1017,97

Kolor, wygląd: biały proszek

Rozpuszczalność: toluen, heksan, THF, aceton, chlorek metylenu

Nierozpuszczalny w: woda, metanol, etanol, izopropanol, acetonitryl

Zastosowanie:

Substrat w reakcjach hydrosililowania alkinów [1] i alkenów [2, 3, 4], prowadzących do funkcjonalizowanych sferokrzemianów typu (RMe2SiO)8[Si8O20].


Literatura:

[1] K. Stefanowska, A. Franczyk, J. Szyling, M. Pyziak, P. Pawluć, J. Walkowiak, Chem. Asian J., 2018, 13, 2101; [2] N. L. D. Filho, H. A. de Aquino, G. Pires, L. Caetano, J. Braz. Chem. Soc., 2006, 17, 533; [3] J. Huang, Y. Xiao, K. Y. Mya, X. Liu, C. He, C., J. Dai, Y. P. Siow, J. Mater. Chem., 2004, 14, 2858; [4] Y. C. Sheen, C. H. Lu, C. F. Huang, S. W. Kuo, F. C. Chang, Polymer, 2008, 49, 4017Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności