Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-MONO-029

Jodek hepta(izobutylo)oktasilseskwioksano[3-(dimetylo(2-hydroksyetylo)propyloamoniowy]Wzór sumaryczny: C35H80NO13Si8

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 947,70

Kolor, wygląd: biały lub lekko żółty proszek

Rozpuszczalność: chloroform, chlorek metylenu, heksan, toluen, benzen, cykloheksan, THF, ksylen

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności