Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-MONO-028

Mono(3-metakryloksypropylo)hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C35H74O14Si8

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 943,64

Kolor, wygląd: biały proszek

Rozpuszczalność: chloroform, chlorek metylenu, heksan, toluen, benzen, cykloheksan, THF, ksylen

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie: Monomer lub ko-monomer w reakcjach polimeryzacji.

Literatura:

[1] A. J. P. Bauer, Y. Wu, B. Li, Macromolecular Bioscience, 2016, 16, 705; [2] I. Pramudya, C. G. Rico, C. Lee, H. Chung, Biomacromolecules, 2016, 17, 3853


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności