Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-MONO-026

Mono(3-tiocyjanianopropylo)hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C32H69NO12SSi8

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 916,64

Kolor, wygląd: biały proszek

Rozpuszczalność: chloroform, chlorek metylenu, heksan, toluen, benzen, cykloheksan, THF, ksylen

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie: Substrat do syntezy pochodnych disulfidowych.

Literatura: C. K., Maurya, A. Mazumder, A. Kumar, P. K. Gupta, Synlett, 2016, 27, 409

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności