Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-MONO-025

Mono(3-aminopropylo)hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C31H71NO12Si8

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 874,58

Kolor, wygląd: biały proszek

Rozpuszczalność: chloroform, chlorek metylenu, heksan, toluen, benzen, cykloheksan, THF, ksylen

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie:

Środki kompatybilizujące dla niemieszalnych polimerów [1, 2], synteza polimerów amfifilowych [3].


Literatura:

[1] D. Jiang, L. Liu, J. Long, L. Xing, Y. Huang, Z. Wu, X. Yan, Z. Guo, Composites Science and Technology, 2014, 100, 158; [2] O. Monticelli, M. Calabrese, L. Gardella, A. Fina, E. Gioffredi, European Polymer Journal, 2014, 58, 69; [3] F. Du, J. Tian, H. Wang, B. Liu, B. Jin, R. Ba, Macromolecules, 2012, 45, 3086


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności