Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-73

TrietoksysilanWzór sumaryczny: C6H16O3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 164,28

Kolor, wygląd: przezroczysta, bezbarwna ciecz.

Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w benzenie, chloroformie i bezwodnym acetonie, reaguje z wodą.


Zastosowanie:

Stosowany jako półprodukt do wytwarzania całej gamy środków sprzęgających dla tworzyw sztucznych oraz jako czynnik sililujacy i hydrosililujący.


Gęstość [g/cm3]: 0,89


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności