Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-MONO-022

Mono((3-glicydylopropoksy)(dimetylosiloksy))hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C35H78O15Si9

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 991,76

Kolor, wygląd: białe ciało stałe

Rozpuszczalność: heksan, THF, eter dietylowy, toluen, chloroform

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie:

Synteza żywic epoksydowych. Reagent sieciuje w wyniku reakcji z aromatycznymi i alifatycznymi aminami, a także w obecności fotoinicjatorów. Wprowadzenie niskich stężeń reagenta w trakcie syntezy żywic epoksydowych prowadzi do poprawienia właściwości termicznych finalnego materiału, jak również do wzrostu jego odporności na działanie wody i innych rozpuszczalników.


Literatura: M. Walczak, A. Franczyk, B. Marciniec, Chem. Asian J., 2018, 13, 181

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności