Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-MONO-020

Mono((6,7-dihydroksy-4-oksaheptylo)(dimetylosiloksy))hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C36H82O16Si9

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 1023,80

Kolor, wygląd: biały proszek

Rozpuszczalność: heksan, THF, eter dietylowy, toluen, chloroform

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie:

Monomer stosowany w syntezie polimerów na drodze polikondensacji. Wpływa na poprawę właściwości uzyskanych polimerówtakich jak wytrzymałość, twardość, stabilność termiczna.


Literatura:

M. Walczak, A. Franczyk, B. Marciniec, Chem. Asian J., 2018, 13, 181


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności