Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-MONO-019

Mono((3-hydroksypropylo)dimetylosiloksy)hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C33H76O14Si9

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 949,72

Kolor, wygląd: biały proszek

Rozpuszczalność: heksan, THF, eter dietylowy, toluen, chloroform

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie: Prekurosor do syntezy odpowiednich pochodnych estrowych i eterowych.


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności