Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-MONO-016

Mono(dimetylosiloksy)hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C30H70O13Si9

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 891,64

Kolor, wygląd: biały proszek

Rozpuszczalność: THF, dichlorometan, chloroform, heksan

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie:

Podstawowy prekursor do syntezy funkcjonalizowanych, monopodstawionych dimetylosiloksypochodnych silseskwioksanów na drodze reakcji hydrosililowania alkenów [1, 2] i alkinów [3].


Literatura:

[1] M. Walczak, K. Stefanowska, A. Franczyk, J. Walkowiak, A. Wawrzyńczak, B. Marciniec, J. Catal., 2018, 367, 1; [2] M. Walczak, A. Franczyk, B. Marciniec, Chem. Asian J., 2018, 13, 181; [3] A. Franczyk, K. Stefanowska, M. Dutkiewicz, D. Frąckowiak, B. Marciniec, Dalton Trans., 2017, 46, 158


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności