Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-MONO-013

Mono(2-(karbazo-9-ilo)etenylo)hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C42H73NO12Si8

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 1008,72

Kolor, wygląd: biały proszek

Rozpuszczalność: THF, dichlorometan, chloroform, heksan

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie:

Materiały zawierające układy sprzężonych wiązań wielokrotnych wykorzystywane do produkcji diod elektroluminescencyjnych, w optoelektronice i fotowoltaice.


Literatura:

[1] P. Żak, C. Pietraszuk, B. Marciniec, G. Spólnik, W. Danikiewicz, Adv. Synth. Catal., 2009, 2675; [2] P. Żak, C. Pietraszuk, Beilstein J. Org. Chem., 2019, 15, 310Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności