Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-MONO-001

Mono(winylo)hepta(izobutylo)silseskwioksanWzór sumaryczny: C30H66O12Si8

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 843,53

Kolor, wygląd: białe kryształy lub proszek

Rozpuszczalność: THF, dichlorometan, chloroform, pentan, heksan

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie:

Blok budulcowy w syntezie funkcjonalizowanych monoalkenylosilseskwioksanów [1] oraz prekursor do sytnezy silseskwioksylowych kompleksów rutenu [2]


Literatura:

[1] P. Żak, C. Pietraszuk, B. Marciniec, G. Spólnik, W. Danikiewicz, Adv. Synth. Catal., 2009, 2675; [2] P. Żak, M. Kubicki, B. Marciniec, S. Rogalski, C. Pietraszuk, D. Frąckowiak, Dalton Trans., 2014, 43, 7911Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności