Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-611

WinylotrimetoksysilanWzór sumaryczny: C5H12O3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 148,2

Kolor, wygląd: przezroczysta, bezbarwna ciecz.

Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w benzenie, czterochlorku węgla i acetonie. Reaguje z wodą.


Zastosowanie:

Używany jako promotor adhezji głównie w poliestrach i poliolefinach wzmacnianych włóknem szklanym oraz jako surowiec w wielu syntezach organicznych.


Gęstość [g/cm3]: 0,97

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności