Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-521

3-ButyloksypropylotrietoksysilanWzór sumaryczny: C13H30O4Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 278,46

Kolor, wygląd: bezbarwna lub lekko żółta ciecz

Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w toluenie, chloroformie, acetonie i eterze dietylowym; reaguje z wodą oraz grupami hydroksylowymi na powierzchniach nieorganicznych.


Zastosowanie:

stosowany jako silanowy promotor adhezji oraz modyfikator układów polimerowych i powierzchni nieorganicznych.


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności