Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-511

3-MetakryloksypropylotrimetoksysilanWzór sumaryczny: C10H20O5Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 248,00

Kolor, wygląd: przezroczysta, bezbarwna lub lekko żółta ciecz.

Rozpuszczalność:

rozpuszczalny w acetonie, benzenie, eterach, czterochlorku węgla, a także w środowisku wodnym o pH 3,5-4,0, przy czym w ostatnim przypadku następuje hydroliza grup metoksylowych i powstaje odpowiedni silanotriol oraz metanol, bez stabilizatorów i w podwyższonej temperaturze łatwo ulega polimeryzacji.


Zastosowanie:

Używany głównie jako promotor adhezji, zwłaszcza do układów z akrylanami, polimerami butylowymi, poliestrami, polieterami i poliolefinami, np. do preparacji włókna szklanego stosowanego w szerokim zakresie od laminatów poliestrowych do światłowodów, stosowany także w materiałach dentystycznych, implantacyjnych i protetycznych.


Gęstość [g/cm3]: 1,045


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności