Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-311

3-ChloropropylotrimetoksysilanWzór sumaryczny: C6H15ClO3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 198,7

Kolor, wygląd: przezroczysta, bezbarwna ciecz

Rozpuszczalność:

rozpuszczalny w eterach, węglowodorach alifatycznych i aromatycznych oraz w alkoholach.


Zastosowanie:

Stosowany jako środek sprzęgający w żywicach wzmacnianych włóknem szklanym lub aramidowym, jako modyfikator mineralnych napełniaczy gum i elastomerów oraz jako półprodukt do syntezy innych silanowych promotorów adhezji.


Gęstość [g/cm3]: 1,08

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności