Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-222

n-OktylotrietoksysilanWzór sumaryczny: C14H32O3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 276,48

Kolor, wygląd: przezroczysta, bezbarwna lub lekko żółta ciecz.

Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w benzenie, toluenie, acetonie, czterochlorku węgla i eterach, w obecności wody hydrolizuje, reaguje z grupami hydroksylowymi na powierzchniach nieorganicznych.


Zastosowanie:

Do modyfikacji wypełnień chromatogeraficznych oraz hydrofobizacji materiałów budowlanych i zabezpieczania budowli przed wpływami atmosferycznymi.


Gęstość [g/cm3]: 0,875

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności