Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-OKTA-026

Oktakis(3-chloropropylo)oktasilseskwioksanWzór sumaryczny: C24H48Cl8O12Si8

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 1036,92

Kolor, wygląd: biały proszek

Rozpuszczalność: THF, dichlorometan, chloroform, heksan

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie: Substrat w reakcjach substytucji nuklefilowej typu SN2.

Literatura: M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, B. Marciniec, Synthesis, 2009, 12, 2019


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności