Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-OKTA-025

Oktakis(dimetylowinylosiloksy)oktasilseskwioksan [Winylosferokrzemian]Wzór sumaryczny: C32H72O20Si16

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 1226,27

Kolor, wygląd: biały proszek

Rozpuszczalność: THF, dichlorometan, chloroform, heksan

Nierozpuszczalny w: metanol, acetonitryl

Zastosowanie: Prekursor do syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów na drodze reakcji katalitycznych (sililujące sprzęganie [1], hydrosililowanie).

Literatura: [1] J. Waehner, B. Marciniec, P. Pawluć, Eur. J. Inorg. Chem., 2007, 18, 2975

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności