Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-614

(3-Metakryloksypropylo)trichlorosilanWzór sumaryczny: C7H11Cl3O2Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 261,61

Kolor, wygląd: Bezbarwna i przezroczysta ciecz.

Gęstość [g/cm3]: 1,239


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności