Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-610

TrichlorowinylosilanWzór sumaryczny: C2H3Cl3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 161,49

Kolor, wygląd: przezroczysta, bezbarwna ciecz.

Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w heksanie, benzenie, czterochlorku węgla. Reaguje z alkoholami, ketonami, kwasami i wodą.


Zastosowanie:

Używany do produkcji wzmacnianych laminatów opartych o włókna szklane i poliestry, akrylany, polietyleny oraz polipropyleny.


Gęstość [g/cm3]: 1,27


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności