Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-210

n-OktadecylotrichlorosilanWzór sumaryczny: C18H37Cl3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 378,94

Kolor, wygląd: bezbarwna lub lekko żółta ciecz.

Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w benzenie, reaguje z wodą z wydzieleniem HCl.


Zastosowanie:

Do modyfikacji wypełnień chromatograficznych, w celu uzyskiwania powierzchni hydrofobowych, organofilowych.


Gęstość [g/cm3]: 0,98


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności