Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-72

TetrachlorosilanWzór sumaryczny: SiCl4

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 169,9

Kolor, wygląd: przezroczysta, bezbarwna ciecz.

Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w bezwodnych alkanach, eterach, benzenie, reaguje gwałtownie z wodą i acetonem.


Zastosowanie:

Stosowany jako czynnik sililujacy oraz surowiec do wyrobu estrów kwasu ortokrzemowego i siloksanów.


Gęstość [g/cm3]: 1,48


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności