Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-211

n-OktadecylotrimetoksysilanWzór sumaryczny: C21H46O3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 374,68

Kolor, wygląd:

bezbarwna lub lekko żółta, oleista ciecz.


Rozpuszczalność:

rozpuszczalny w benzenie i toluenie, w obecności wody hydrolizuje, reaguje z grupami hydroksylowymi na powierzchniach nieorganicznych.


Zastosowanie:

Do modyfikacji wypełnień chromatograficznych, zwłaszcza w preparatywnej HPLC, a przede wszystkim do hydrofobizacji materiałów budowlanych i zabezpieczania budowli przed wpływami atmosferycznymi, szczególnie w przypadku alkalicznych czynników zewnętrznych.


Gęstość [g/cm3]: 0,855


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności