Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-13

3-AminopropylotrietoksysilanWzór sumaryczny: C9H23NO3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 221,4

Kolor, wygląd:

klarowna, bezbarwna lub lekko żółta ciecz


Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w bezwodnych alkoholach, węglowodorach alifatycznych i aromatycznych oraz eterach, reaguje z acetonem, czterochlorkiem węgla i wodą.


Zastosowanie:

Stosowany głównie jako promotor adhezji, modyfikator powierzchni wypełniaczy nieorganicznych do polimerów: akrylowych, butylowych, celulozowych, epoksydowych, fenolowych, furanowych, melaminowych, mocznikowo-formaldehydowych, neoprenowych, nitrocelulozowych, nitrylowych, poliamidowych, poliestrów, poliuretanów, poliolefin, polisiarczków i winylowych, oraz preparacji wypełnień chromatograficznych, modyfikacji powierzchni metali i włókien szklanych oraz jako odczynnik do syntez.


Gęstość [g/cm3]: 0,951


Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności