Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

O nas


Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Unisil powstało w maju 1989 roku i od tego czasu pozostaje jedynym krajowym producentem organofunkcyjnych silanów, a ostatnio także silseskwioksanów. Lokuje się w pomieszczeniach produkcyjnych, wydzierżawionych od Grupy Azoty w Tarnowie-Mościcach, przy wykorzystaniu ich infrastruktury technicznej i bazy surowcowej, oraz w oparciu o rozwiązania patentowe i technologie produkcji silanów, siloksanów oraz silseskwioksanów opracowane w zespole prof. Bogdana Marcińca z Wydziału Chemii oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Główną misją Spółki Unisil jest utrzymanie silnej pozycji polskiego producenta związków krzemoorganicznych oraz wejście z nowymi, zaawansowanymi produktami na rynki zagraniczne. Spółka swoją działalność opiera głównie na produkcji i handlu związkami krzemoorganicznymi oraz działalności usługowej w sektorze chemicznym. Poprzez swoją bliską współpracę z zespołami z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego realizuje szereg projektów mających wzmocnić jej pozycję na rynku poprzez włączanie do oferty nowych, innowacyjnych związków.

Obecnie ukończony projekt dotyczący produkcji silseskwioksanów stanowi kolejny kamień milowy na drodze rozwojowej jednego z najstarszych polskich spin-offów. Jest to kolejny krok mający na celu rozwój krajowego potencjału produkcyjnego specjalistycznych chemikaliów krzemoorganicznych. Opracowane technologie stanowią podstawę do rozwoju nie tylko nowych syntez oryginalnych chemikaliów, ale przede wszystkim do rozwoju zaawansowanych produktów z udziałem tych substancji. Dysponujemy szeroką bazą patentową i technologiczną dla rozmaitych związków krzemoorganicznych, które mogą być natychmiast wdrożone do produkcji w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.

Nowe technologie i związki krzemu są opracowywane w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM oraz w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, tak by zapewnić wytwarzanie ich zgodnie z przyjętymi w Europie trendami zrównoważonego rozwoju i standardami ochrony środowiska, z naciskiem na technologie nisko- i bezodpadowe o małym zapotrzebowaniu na energię. Stąd też nieustanne badania mechanizmów reakcji, układów reakcyjnych i nowych katalizatorów oraz ekonomizacja i podnoszenie wydajności procesów do upragnionych 100%. Potencjał i siła związków krzemoorganicznych tkwią w niezwykłym połączeniu w nich elementów chemii organicznej i nieorganicznej w każdej cząsteczce, co dzięki tej unikalnej właściwości pozwala im na występowanie w podwójnej roli. W ten sposób stają się łącznikiem i nośnikiem przeciwstawnych właściwości na granicy faz i środowisk. Właściwości te doskonale wpisują się w oczekiwania stawiane nowym materiałom, polimerom, ich prekursorom i nanocząsteczkom. W grupie związków krzemoorganicznych posiadamy potencjał na najwyższym poziomie międzynarodowym.

Firma jest jednym z elementów struktury kreującej nowe technologie w zakresie produkcji związków krzemoorganicznych w Polsce. W skład tej grupy wchodzą również: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAMCentrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Główną grupą docelową Unisil są:

    • odbiorcy zgłaszający zapotrzebowanie na średnie ilości produktów (tzn. klienci którzy nie są partnerem handlowym dla wielkich firm sprzedających swoje produkty w skali wielu ton, a jednocześnie zgłaszający zapotrzebowanie na ilości większe niż oferują firmy odczynnikowe)
    • odbiorcy korzystający jednocześnie z doradztwa technicznego bądź aparatury umożliwiających przygotowanie specyficznych produktów spersonalizowanych pod konkretnego odbiorcę
     

Firma dba o dobry kontakt z odbiorcami poprzez szybkie terminy dostaw, dowolną skalę zamówień, udostępnianie oraz możliwość konsultacji w wyborze optymalnego produktu pod konkretne zastosowania.

Zarząd spółki

Prezes Zarządu
Grażyna Oczkowicz

Rada Nadzorcza
Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Członkowie Rady Nadzorczej
prof. dr hab. Hieronim Maciejewski

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności