Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: SC-OKTA-007

Oktakis(N,N-dimetylo-3-propylodimetylosiloksy)oktasilseskwioksan



Wzór sumaryczny: C56H144N8O20Si16

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 1699,15

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


×



×
x

Polityka Prywatności