Zarząd spółki

Prezes Zarządu:

  • Grażyna Oczkowicz


Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący: Prof. Bogdan Marciniec
  • Z-ca Przewodniczącego: Czesław Skupnik

Członkowie Rady Nadzorczej:
  • Prof. UAM Hieronim Maciejewski
  • Jerzy Woliński