U-15D

Amino-funkcyjne Silany

Stosowany głównie jako promotor adhezji, modyfikator powierzchni wypełniaczy nieorganicznych w kompozytach z polimerami: akrylowymi, celulozowymi, epoksydowymi, furanowymi, melaminowymi, nitrocelulozowymi, poliamidowymi, polieterowymi, poliuretanowymi, poliwinylo-butyrylowymi, silikonowymi, mocznikowo-formaldehydowymi i winylowymi oraz do preparacji wypełnień chromatograficznych, heterogenizowanych kompleksów metali i enzymów, modyfikacji powierzchni metali i włókien szklanych oraz jako odczynnik do syntez.