U-15

Amino-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Stosowany głównie jako promotor adhezji, modyfikator powierzchni wypełniaczy nieorganicznych w kompozytach z polimerami: akrylowymi, celulozowymi, epoksydowymi, furanowymi, melaminowymi, nitrocelulozowymi, poliamidowymi, polieterowymi, poliuretanowymi, poliwinylo-butyrylowymi, silikonowymi, mocznikowo-formaldehydowymi i winylowymi oraz do modyfikacji powierzchni metali i włókna szklanego.