U-232

Alkilo-funkcyjne Silany

produkt dostępny

1,2-BIS(TRIETOKSYSILILO)ETAN