U-231

Alkilo-funkcyjne Silany

produkt dostępny

1,2-BIS(TRIMETOKSYSILILO)ETAN