U-73

Alkoksy-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Stosowany jako czynnik sieciujący oraz surowiec do otrzymywania krzemianów i układów zol-żel.