U-632

Winylo-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Stosowany w syntezie organicznej, w procesach desililowania, protodesililowania, prowadzace do powstania szeregu pochodnych organicznych, stosowany jako kopolimer w procesach polimeryzacji.