U-222

Alkilo-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Do modyfikacji wypełnień chromatogeraficznych oraz hydrofobizacji materiałów budowlanych i zabezpieczania budowli przed wpływami atmosferycznymi.