U-611

Winylo-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Używany jako promotor adhezji głównie w poliestrach i poliolefinach wzmacnianych włóknem szklanym oraz jako surowiec w wielu syntezach organicznych.