U-610

Winylo-funkcyjne Silany

produkt dostępny

Używany do produkcji wzmacnianych laminatów opartych o włókna szklane i poliestry, akrylany, polietyleny, polipropyleny.