U-72

Chloro silany

produkt dostępny

Stosowany jako czynnik sililujacy oraz surowiec do wyrobu estrów kwasu ortokrzemowego i siloksanów.