U-71

Chloro silany

produkt dostępny

Służy do otrzymywania związków krzemoorganicznych i estrów kwasu ortokrzemowego; do produkcji krzemu półprzewodnikowego oraz jako czynnik sililujacy.